طريقه نصب و استفاده شناسه ديجيتال نوين

  1. ابتدا شناسه خود را به يكي از پورتهاي USB رايانه خود متصل كنيد.

  2. منتظر بمانيد تا پنجره مربوط به جستجوي راه انداز (Driver) آن نمايش داده شود.

  3. از ادامه كار در پنجره مورد نظر را انصراف دهيد يعني كليد Cancel را بزنيد.

  4. به پيغامهاي خطا يا هشدار سيستم توجه نكنيد.

  5. حال كليد نصب (Install) را در همين پنجره بزنيد.


اقدامات لازم براي نصب مجدد قفل به صورت صحيح

1- انتخاب Control Panel از منوي Start  

2- كليك بر روي System

3- كليك بر روي گزينه HardWare

4- انتخاب گزينه Device Manager

5- كليك راست بر روي گزينه novin usb token  و uninstall كردن آن

6- نصب مجدد قفل