Waiting ...

توجه! در كدهاي رمز حرف O وجود ندارد و حرف Q صحيح است .

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري    (6 رقم)    
  رمز عبور    (8 حرف)
    كد تصوير    
تولید دوباره کد تصویر
 
 
         
            

كاربر محترم : در صورت داشتن قفل سخت افزاري نوين ، آنرا در درگاه USB قرار دهيد تا امكانات خاص براي شما فعال گردد .


وضعيت جاري قفل USB :

 
 

كاربر محترم :

-براي استفاده از امكانات خاص سيستم (از قبيل تاييد نمره و...) ، در صورت داشتن قفل سخت افزاري USB ، آنرا در درگاه USB قرار دهيد.

- راهنماي نصب و درايور قفل USB نوين :

- راهنماي استفاده از توكن امنيتي OTPC100 
- راهنماي استفاده از روش پيامك
 
 
 
تعداد كاربران همرمان در اين سرور =

VM=1